آشنایی با بیماری تب كيو (Q fever)

2017-01-22T11:54:12+04:30

تب كيو (Q fever) كوگسيلا بورنتي عامل بيماري معروف بع تب كيو (Q) است . بيماري مشترك بين انسان و دام است ( كيو(Q) مخفف Query به معني پرسش يا ترديد است). مشخصات كلي : اجرامي ميله اي معمولاً كوچكتر از ريكتزيا ، ابعاد آن به طول ۲/ - ۴/ در ۴/ - ۰/۱ ميكرومتر [...]