بیماری داءالرقص یا chorea چیست

2017-01-29T11:07:25+04:30

Chorea بیماری مربوط به سیستم عصبی است که ممکن است در سگ ها اتفاق بیفتد. با وجود معمول بودن این بیماری در سگ ها علت اصلی آن هنوز به صورت کامل شناسایی نشده است. علل ایجاد بیماری علت اصلی بیماری chorea به صورت کامل شناخته نشده ولی عوامل زیر برای آن پیشنهاد شده است: مسمومیت [...]