بیماری شاربن یا سیاه زخم در شتر

2017-02-16T04:02:04+04:30

شاربن بیماری واگیر فوق حاد و یا حادیست که تمامی حیوانات اهلی و انسان را مبتلا می سازد و به وسیله سپتی سمی، بزرگ شدن طحال ، مرگ ناگهانی، و خونریزی در بافت های زیرجلدی و سروزی و ترشح خون سیاه رنگ از منافذ طبیعی که منعقد نمی شود، مشخص می گردد. عامل ایجادکننده بیماری [...]