بیماری لوسمی در گربه یا Felv

2015-12-12T09:40:47+04:30

بیماری لوسمی گربه یا Feline leukemia virus Felv بیماری است که سیستم ایمنی بدن گربه را مختل کرده و باعث انواع خاصی از سرطان ها می شود.این ویروس یکی از عوامل اصلی مرگ و میر گربه های خانگی است که بر روی تمامی نژاد ها می تواند بروز کند. این بیماری در گربه های نر رایج تر از گربه های ماده است