لیشمانیازیس چیست؟

2017-01-17T14:48:46+04:30

خلاصه:لیشمانیازیس بیماری مشترک انسان وحیوان است که میزبان مخزن بین حیوانات وحشی است.حیوانات اهلی به عنوان دومین میزبان مخزن به شمار می آیند.این انگل بصورت اماستیگوت درمهره داران وبصورت پروماستیگوت درحشرات دیده میشود. كشف ليشمانيا به عنوان عامل بيماري كالاآزار سال ۱۹۰۳ ويليام ليشمن و چالز دونو وان اما ستيگوت(۱) را درون ماكروفاژهاي افراد مبتلا [...]