آشنایی با بیماری هاری

2017-02-06T03:16:24+04:30

هارى یکی از بیمارى هاى مشترك انسان و حیوان است. در این بیمارى مرگ انسان یا حیوان مبتلا حتمى می باشد. هارى یکی از بیمارى هاى ویروسى حاد است كه سیستم اعصاب مركزى را درگیر مى كند. عامل بیمارى، ویروس هارى نوعى «رابدو ویروس» از جنس «لیزا ویروس» است. حیوانات خونگرم مانند سگ، گربه، روباه، [...]

آشنایی با بیماری هاری2017-02-06T03:16:24+04:30

دلایل هار شدن سگ

2018-04-30T08:35:04+04:30

این ویروس گلوله ای شکل است قطر آن به ۷۰ میلی میکرن و طول آن به ۲۱۰ میلی میکرن میرسد. ویروس هاری از طریق زخمی که با بزاق آلوده تماس داشته باشد وارد جریان سیستم اعصاب محیطی شده و از آنجا به سیستم اعصاب مرکزی می رسد. سپس در آنجا تکثیر یافته و سلول های [...]

دلایل هار شدن سگ2018-04-30T08:35:04+04:30

راه های تشخيص هاری از طریق آزمايشگاه

2017-01-25T17:49:46+04:30

تشخيص ازمايشگاهي نتايج ازمايش هاي همو گلبين و ازمايشهاي شيميايي معمول خون طبيعي است. ازمايش هاي غير طبيعي در ارتباط با اختلال فعاليت هيپوتالاموس شامل خونريزي گوارشي و ساير عوارض است . گلبولهاي سفيد خون محيطي افزايش مختصري خواهد داشت ولي ممكن است طبيعي يا بالاتر از ۳۰۰۰۰ نيز باشد. همچنين بررسي مايع نخاعي در [...]

راه های تشخيص هاری از طریق آزمايشگاه2017-01-25T17:49:46+04:30

هاری در انسان و حیوان

2014-12-05T23:28:10+04:30

هاری یک بیماری حاد و کشنده ویروسی سیستم مرکزی است که مخصوص گوشتخواران اهلی و وحشی بوده انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار بطور تصادفی و غالباً از طریق گزش به آن مبتلا می شوند

هاری در انسان و حیوان2014-12-05T23:28:10+04:30
Go to Top