ب. کا .سول B. K. Sol , ب.کا.سول®(ویتامین های گروه B  + ویتامین K )

2016-10-03T10:16:18+04:30

  دسته دارویی:ویتامین­های محلول در آب   ترکیب:هر کیلوگرم از دارو حاوی:     mg 2000 Vit B1 mg 4000 Vit B2 mg 10000 Vit B3 mg 20000 Vit B5 mg 2000 Vit B6 mg 250 Vit B9 mg 20 Vit B12 mg 50 Vit H 2 mg 2000 Vit k3 g 1000 Excipient q.s  [...]