چیزی که برای جایزه به همستر می توان داد

2017-03-11T20:36:19+04:30

همستر ها برخی غذاها را جایزه به حساب می آورند که البته این مواد از ارزش غذایی بسیار خوبی نیز برخوردارند. برای مثال: تخم مرغ: همستر ها به شدت به تخم مرغ کاملا آب پز شده علاقمندند. این غذا حاوی پروتئین بسیار نیز می باشد. تخم مرغ غذای مناسبی برای همستر های ماده آبستن و [...]