عوامل پیشگیری ازجفت گیری طبیعی سگ

2017-01-29T11:58:53+04:30

هنگامی که نعوظ کامل ایجاد شد سگ نربه طورغریزی مایل است که ازروی سگ ماده پایین بیاد. * با گذاشتن هردو دست دریک طرف بدن سگ ماده پای طرف مخالف به هوا بلند می شود. * سگ نربا عبوردادن پای خود ازروی سرماده می چرخد. * این عمل باعث می شود آلت تناسلی درنزدیکی استخوان [...]