سواکسل Cevaxel® RTU , آنتی بیوتیک تزریقی سفتی یوفور

2016-10-04T10:04:50+04:30

ترکیبات: سفتی‌یوفور سدیم Ceftiofur (as hydrochloride)                        50.0mg Excipient qsp                                              1ml دوز و روش مصرف: تزریق زیرجلدی در گاو درمان بیماری‌های تنفسی:یک مول [...]