تریسول میکس Trisul mix, سولفادی متوکسین+ تری متوپریم

2016-10-03T14:03:42+04:30

دسته دارویی  :  آنتی بیوتیک شکل دارویی   : محلول تزریقی ترکیب دارو  : هر میلی لیتر حاوی سولفادی متوکسین                             400 میلیگرم ترمتوپریم                                         40 میلی گرم موارد مصرف  : تریسول میکس جهت درمان شرایط حاد، تحت حاد و مزمن با منشاء باکتریایی در گاو، گوسفند و بز توصیه می‌گردد. طیف درمانی محصول شامل باکتری های گرم [...]