آشنایی با نژاد سگ شینوک Chinook

2017-01-01T10:45:00+04:30

شینوک دارای عضلاتی فشرده است که او را تبدیل به یک سگ سورتمه مهربان کرده. بدنی سالم ، سینه ای عمیق ، استخوان بندی مناسب و عضلاتی انعطاف پذیر و برجسته دارد. پوست روی سر سفت و بدون چین و چروک است. آرواره قوی و دندانهایی با دوام دارد. گوشها افتاده است ولی اغلب آنرا [...]