سگ کلامبر اسپانیل Clumber Spaniel

2017-01-01T11:36:47+04:30

كلامبر اسپانيل سگي است بسيار بزرگ جثه با سينه اي فراخ ‏، جمجمه اي گرد ، بيني قهوه اي رنگ و ماهيچه هاي عريض جهت شنا كردن. چشمها فرو رفته و به رنگ كهربايي تيره ، ‏‌گوشها بزرگ و آويزان و پوشيده از مو ، دم كوتاه ( كه معمولاً جراحي می شود ) ، [...]