سیداک Cidak ویتامین3 AD3ECK

2016-10-04T09:45:25+04:30

دسته دارويي: ویتامین ها (ویتامینAD3ECK3)   ترکیب : هرلیتر از محلول خوراکی سیداک® حاوی:     25,000,000 IU Vitamin A 5,000,000 IU Vitamin D3 10 gr Vitamin E 100 gr Vitamin C 750 gr Vitamin K3 1liter Excipient q.s to     موارد مصرف : استفاده از سیداک®، ویتامین AD3ECK3 در موارد کمبودهایی که در [...]