سالمترول Salmeterol

2017-04-28T14:20:23+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Salmeterol گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GSK داروسازی جابربن حیان داروسازی سینا دارو            موارد مصرف سالمترول یک سمپاتومیمتیک با اثر مستقیم است که فعالیت تحریکی [...]