دارو فسفات سدیم Phosphate sodium

2017-05-11T19:01:13+04:30

اطلاعات دارو فسفات سدیم  Phosphate sodium در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فسفات سدیم Phosphate sodium گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اکسیر                موارد مصرف فسفات براي جبران كمبود فسفر خون مصرف مي [...]