دارو لاكتولوز Lactulose

2017-05-11T19:07:58+04:30

اطلاعات دارو لاكتولوز  Lactulose در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو لاكتولوز Lactulose گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی تولید دارو داروسازی راموفارمین داروسازی عماد درمان پارس داروسازی پاک دارو داروسازی رازک داروسازی سها       [...]