دارو متي مازول Methimazole

2017-05-26T23:32:48+04:30

اطلاعات دارو متي مازول Methimazole در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو متي مازول Methimazole گروه دارویی: Thyroid and Antithyroid Drugs داروهای تیروئید و ضد تیروئید     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی الحاوی داروسازی ایران هورمون داروسازی لقمان            موارد مصرف [...]