دارو پنتوگزی فیلین Pentoxifylline

2017-05-02T17:01:21+04:30

اطلاعات دارو پنتوگزی فیلین Pentoxifylline در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پنتوگزی فیلین Pentoxifylline گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی اکسیر داروسازی حکیم داروسازی فارابی داروسازی امین                موارد مصرف داروی [...]