همه چیز در مورد شیر

2017-01-25T16:13:55+04:30

 ۱- تعريف شير چيست ؟ شير مطابق استاندارد شماره ۱۷۵۶: منحصراً به ترشح معمولي و طبيعي پستان اطلاق مي شود كه از يك يا چند دوشش بدست آمده و به آن چيزي اضافه يا از آن چيزي كم نشده است . مطابق تعريف كدكس : شير محصولي است كه از غده پستاني گاو ماده شير [...]