فیزیولوژی سیستم گردش خون طیور

2013-11-16T08:15:46+04:30

دستگاه گردش خون طیور دربرگیرنده قلب،رگ های خونی ودستگاه لنفاوی است.قلب اساساً یک پمپ عضلانی توخالی است که بدون توقف خون را به سراسربدن پمپ می کند.