آشنایی با ضریب تبدیل خوراک

2017-01-05T08:22:28+04:30

ضریب تبدیل خوراک چیست ؟ ما در این مقاله میخواهیم در مورد ضریب تبدیل خوراک یا Feed Conversion Ratio که به اختصار  FCR خوانده میشود، صحبت کنیم.  در حقیقت FCR شاخصی است که به ما نشان میدهد که یک گله طیور با چه کیفیتی خوراک مصرفی خود را به وزن زنده و یا تخم مرغ [...]