آشنایی با مهمترین رفتارهای گربه

2017-03-09T01:05:05+04:30

عصبانيت  گربه : عموما گربه ها با انسان  رفتار تهاجمي  ندارند. در صورتي  كه  گربه  شما ناگهان  حمله  كرده  تا شما را گازبگيرد و چنگ  زند ممكن  است  به  دليل  درد، حال  ناخوش  و جابجايي  همراه  با خشونت  شما باشد. گربه هايي  كه  دائما درداخل  خانه  هستند و وسايل  بازي  ندارند، بيشتر عصباني  و تهاجمي  [...]