هپاتیت عفونی سگ سانان یا ICH

2015-12-12T09:44:19+04:30

هپاتیت عفونی سگ سانان یا ICH یک بیماری حاد عفونی کبدی با گسترش جهانی و واگیردار سگ می باشد علائم آن از یک تب خفیف و احتقان غشای موکوسی تا دپرسیون شدید می باشد.