بیماری شیگلوز چیست

2017-01-07T18:05:10+04:30

این بیماری اغلب بیماری کره اسب های خواب آلود نامیده می شود. شیگلوز بیماری حاد و شدیدا” کشنده کره اسب های تازه متولد شده در اغلب کشورهای دنیا می باشد. در کره اسب هایی که برای چند روز زنده می مانند موضعی شدن عفونت در اندام های مختلف از جمله کلیه، ریه و مفاصل بروز [...]