آشنایی با مراحل پیشرفت سرطان ریه در سگها

2017-02-06T04:02:31+04:30

سرطان ریه در سگها گاهی اوقات اصلی است ، یعنی در ریه ها به وجود می آید و رشد میکند ، ولی اکثرا در عضوی دیگر مثلا کبد به وجود آمده و سپس به ریه ها منتقل می شود . سرطان ریه اصلی در سگها بسیار نادر است و تنها ۴ مرحله دارد . سرطان [...]