قارچ سطح پوست در سگ و گربه

2017-01-28T16:25:28+04:30

قارچ سطح پوست يا درماتوفيتوز كه به ان اصطلاحا كچلي نيز مي گويند يك بيماري شايع پوستی در سگ و گربه وانسان است كه به وسيله قارچهايي به نام درماتوفيت (Dermatophyte) به وجود مي ايند.اين قارچهاي درماتوفيتي علاقه زيادي به كراتين دارند.كراتين يك پروتئين است كه به وسيله سلولهاي پوست توليد شده و در لايه [...]

قارچ سطح پوست در سگ و گربه2017-01-28T16:25:28+04:30

درماتوفيتوز یا قارچ سطح پوست در سگ و گربه

2015-12-12T09:12:22+04:30

درماتوفيتوز یا قارچ سطح پوست در سگ و گربه كه به ان اصطلاحا كچلي نيز مي گويند يك بيماري شايع بوده كه به وسيله قارچهايي به نام درماتوفيت به وجود مي ايند.

درماتوفيتوز یا قارچ سطح پوست در سگ و گربه2015-12-12T09:12:22+04:30
Go to Top