دارو آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic

2017-05-08T16:18:03+04:30

اطلاعات دارو آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو           [...]