اتوپوزید Etoposide

2017-04-26T11:12:55+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Etoposide گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EBEWE KOREA UNITED PHARM MYLAN SINDAN          موارد مصرف اتوپوزید در درمان کارسینوم ریه و بیضه به کار می رود. همچنین در درمان کارسینوم مثانه، لنفوم های هوچکینی و غیر هوچکینی، [...]