دارو اریترومایسین موضعی Erythromycin Topical

2017-05-11T19:26:12+04:30

اطلاعات دارو اریترومایسین موضعی  Erythromycin Topical در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اریترومایسین موضعی Erythromycin Topical گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران ناژو داروسازی پاک دارو داروسازی سپیداج داروسازی کیش مدیفارم داروسازی [...]