دارو استيل كولين Acetylcholine Chloride

2017-05-27T18:19:31+04:30

اطلاعات دارو استيل كولين Acetylcholine Chloride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو استيل كولين Acetylcholine Chloride گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور FARMIGEA             [...]