دارو اسپرانولاکتون Spironolactone

2017-05-05T00:26:38+04:30

اطلاعات دارو اسپرانولاکتون  Spironolactone در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اسپرانولاکتون Spironolactone گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون داروسازی پارس دارو داروسازی مینو          موارد مصرف اين دارو به عنوان داروي [...]