افدرین Ephedrine

2017-04-29T10:44:36+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Ephedrine گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف افدرین برای درمان علامتی آسم نایژه ای و انسداد برگشت پذیر راه های تنفسی، رفع احتقان بینی یا محرک سیتم عصبی مرکزی مصرف می شود. به [...]