دارو اكسيتوسين Oxytocin

2017-05-11T18:51:23+04:30

اطلاعات دارو اكسيتوسين  Oxytocin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اكسيتوسين Oxytocin گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی کاسپین تامین              موارد مصرف اكسي توسين به منظور [...]