اپلرنون Eplerenone

2017-04-29T10:54:43+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Eplerenone گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NORMON Synthon Hispania              موارد مصرف درمان فشارخون بالا همراه با سایر داروهای فشار خون و یا به تنهایی همچنین پس از حملات قلبی به عنوان کاهش [...]