دارو بتامتازون Betamethasone

2017-05-11T19:30:58+04:30

اطلاعات دارو بتامتازون  Betamethasone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بتامتازون Betamethasone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی البرز دارو داروسازی ایران هورمون داروسازی سینا دارو داروسازی ابوریحان داروسازی اکسیر داروسازی رها داروسازی کاسپین تامین     [...]