دارو اپرپیتانت Aprepitant

2017-05-11T19:08:49+04:30

اطلاعات دارو اپرپیتانت  Aprepitant در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اپرپیتانت Aprepitant گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور MERCK SHARP & DOHME داروسازی اکسیر داروسازی عبیدی زیست دارو درمان پارس          موارد مصرف ضد تهوع با عملکرد [...]