برچسب: ماربوکس Marbox

ماربوکس Marbox

آنتی بیوتیک تزریقی ماربوفلوکساسین ترکیبات:ماربوفلوکساسین Marbofloxacin             100 mg Excipient qs                1 ml موارد مصرف: گاو و گوساله - درمان عفونت‌های ...