فولوسترانت Fulvestrant

2017-04-26T11:28:39+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Fulvestrant گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان سرطان سینه متاستاتیک ( گیرنده هورمون مثبت ) در زنان بعد از یائسگی که بیماری آن ها بعد از درمان آنتی استروژن پیشرفت کرده است.   [...]