دارو گادویاماید Gadodiamide

2017-05-08T17:40:36+00:00

 اطلاعات دارو گادویاماید  Gadodiamide در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو گادویاماید Gadodiamide گروه دارویی: Contrast Media مواد حاجب     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GE HEALTHCARE                موارد مصرف این دارو برای انجام MRI مغزی برای نمایان سازی ضایعات داخل [...]