دارو میسوپروستول Misoprostol

2017-05-15T18:44:22+00:00

اطلاعات دارو میسوپروستول Misoprostol در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو میسوپروستول Misoprostol گروه دارویی: Prostaglandins پروستاگلاندین ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی سامی ساز              موارد مصرف ضد زخم معده، محافظت کننده مخاط معده (آنالوگ پروستاگلاندین [...]