نژاد سگ گریهاند Greyhound

2017-01-02T14:35:11+04:30

این نژاد دارای بدنی انعطاف پذیر است ، براق ، نمایشی و ساخته شده برای سرعت. دارای سینه ای فراخ و جثه ای عضلانی است. این نژاد از جمله قدیمی ترین نژاد های سگ بشمار می آید و از زمانهای بسیار قدیم بعنوان سمبل حکومت مطرح بوده است. از گریهاند گهگاه در شکار آهو ، [...]