ورمیزول®Vermisol

2016-10-05T18:51:16+04:30

لوامیزول هیدروکلراید گرانول محلول در آب دسته دارویی : ضد انگل(ایمیدازوتیازول) ترکیب : هر ساشه 5 گرمی حاوی: لوامیزول هیدروکلراید 1.5 گرم موارد مصرف : لوامیزول یک ضد انگل وسیع الطیف برای درمان و کنترل عفونت های ناشی از نماتودها در گاو ، گوسفند و بزمی باشد. این دارو در موارد آلودگیها ی انگلی معدی [...]