ويتامين Vitamin AD3E

2016-10-05T17:49:30+04:30

گروه دارويي: ويتامين شكل دارويي : محلول استريل تزريقي تركيب دارو : هر ميلي ليتر حاوي 50000 واحد ويتامين A، 10000 واحد ويتامين D3و 20 ميلي گرم ويتامين Eمي‌باشد. مكانيسم اثر : ويتامين Aدر محافظت و نگهداري تمامي سلول‌هاي اپتليال بدن نقش مهمي دارد وجود ويتامين Aبراي توليد و تمايز سلول هاي مخاطي لازم مي [...]