عوامل موثر در مصرف گوشت گاومیش

2017-01-24T15:35:53+00:00

گاوميش يك حيوان چند منظوره اي است كه علاوه بر توليد شير و گوشت، از قدرت بدني آن نيز در كارهاي مزرعه استفاده مي گرددد. بيش از ۹۰% جمعيت گاوميش جهان در قاره آسيا زندگي مي كند و حدود ۵۰% اين تعداد در كشور هند پرورش داده مي شود. بر اساس گزارش FAO حدود ۳۰% [...]