ویتاسین Vitacine, آسپرین + ویتامین C

2016-10-05T18:38:19+04:30

دسته دارویی: ضد التهاب، ضد تب، ضد استرس   ترکیب: هر گرم از ویتاسین® حاوی:   250mg (آسپرین)Acetylsalicylic acid 200mg (ویتامین ث) Ascorbic acid 1gr Excipient qs. to     مکانیسم اثر: آسپیرین : ترکیبی است که با مهار واسطه های التهابی(پروستاگلندین ها و ترومبوکسان ها) سبب کاهش التهاب و پایین آمدن درجه حرارت می [...]