ویتافید vitafeed

2016-10-05T17:45:55+04:30

نام تجاری: ویتافید     گروه دارویی: مکمل درمانی     ترکیب: در هر کیلوگرم حاوی     Vitamin A                         500.000 I.U        Manganese(Mn)   2000 mg Vitamin D3                   100.000 I.U   [...]