دارو ویتامین آ Vitamin A

2017-05-11T20:42:37+04:30

اطلاعات دارو ویتامین آ Vitamin A در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ویتامین آ Vitamin A گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EuRho Vital داروسازی ایران دارو داروسازی دانا داروسازی سینا دارو [...]

دارو ویتامین آ Vitamin A2017-05-11T20:42:37+04:30

تحریک و تقویت سیستم ایمنی با ویتامین آ

2017-01-17T09:22:18+04:30

نقش ویتامین A در سیستم ایمنی -نقش مثبت ویتامین A درتولید پادتن درجوجه ها (Herlyn , et al. , ۱۹۷۵) . -وابسته بودن پاسخ پادتن درجوجه ها به مقدارویتامین A ،به طوریکه وجود ویتامین A با دزبالا درجوجه ها سبب افزایش ۲ تا ۵ برابر سطح پادتن در سرم درمقایسه با گروههایی که فاقد ویتامین [...]

تحریک و تقویت سیستم ایمنی با ویتامین آ2017-01-17T09:22:18+04:30
Go to Top