آنپروسول آمینوپن Anprosol Aminopan , ویتامین + اسید آمینه   

2016-10-03T09:35:57+04:30

تركيب :ويتامينهاي محلول در چربي و محلول در آب به همراه 17 نوع اسيد آمينه Vitamin B1 Vitamin E Vitamin D3 Vitamin A D- Pantothenic Vitamine K3  Vitamin B12 VitaminB6 Vitamin B2 Vitamin H Carrier q.s. to Choline choloride و شامل اسید آمینه های زیر است : L- Histidine L- Lysine L- Tryptophane L- Proline [...]