دارو ویتامین ب12 Vitamin B12

2017-05-11T21:05:41+04:30

اطلاعات دارو ویتامین ب12 Vitamin B12 در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ویتامین ب12 Vitamin B12 گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی رها داروسازی کاسپین [...]